45 giri - 7'' - Michele - Ti Senti Sola Stasera / Dopo I Giorni Dell'Amore (1965)

45 giri - 7'' - Michele - Ti Senti Sola Stasera / Dopo I Giorni Dell'Amore (1965)

Prezzo €5.00 €5.00 Sconto